F.A.Q. PDF Drukuj Email

1. Czym zajmuje się  Kancelaria SKUTECZNA WINDYKACJA ?

Podstawowym polem działalności firmy jest windykacja na zlecenie w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja, Niemcy). Ponadto Kancelaria oferuje szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie windykacji wewnętrznej oraz sposobu zabezpieczania umów.

2. Na czym polega kupno wierzytelności?

Firma kupuje za określoną  cenę (kwota wierzytelności minus określone dyskonto) w drodze umowy przelewu   (art. 509 K.C.) wierzytelność pieniężną wynikającą z faktury VAT, umowy pożyczki, wyroku sądowego, nakazu zapłaty, z weksla itd. Dotychczasowy wierzyciel otrzymuje bezzwłocznie pieniądze i pozbywa się problemu.

3. Na czym polega proces windykacji?

Zasadniczo proces windykacji dzieli się na trzy etapy: 1) polubowny, 2) sądowy, 3) egzekucja komornicza. Windykacja podjęta na etapie polubownym jest najbardziej efektywna i najmniej kosztowna dla wierzyciela i dłużnika. Na tym etapie dochodzi do działań w bezpośrednim otoczeniu dłużnika, osobistych negocjacji i podpisania ugody dotyczącej spłaty zobowiązań.

W razie konieczności uzyskania tytułu wykonawczego Kancelaria bierze na siebie koszt reprezentacji wierzyciela przed sądem oraz prowadzi kompleksowo postępowanie sądowe i egzekucyjne. Na etapie egzekucji komorniczej Kancelaria bierze za zezwoleniem WIERZYCILEA aktywny udział w czynnościach wskazując składniki majątkowe dłużnika pozwalające na zaspokojenie długu i zakończenie sprawy.

4. Jak zlecić  windykację ?

Na stronie internetowej jest udostępniony specjalny formularz kontaktowy. Po jego  wypełnieniu niezwłocznie skontaktuje się z Państwem przedstawiciel naszej firmy.
Zapytanie mogą Państwo przesłać także bezpośrednio na adres mailowy:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 600 934 300.
Po przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących wierzytelności przedstawiciel Kancelarii przygotowuje dla zainteresowanego Klienta szczegółową indywidualną  ofertę.

5. Jak wygląda współpraca po podpisaniu umowy?

Każdy Klient jest informowany o przebiegu realizacji umowy na żądanie skierowane do Kancelarii w formie mailowej lub telefonicznej.

6. Czy Kancelaria pobiera opłaty wstępne?

Nie. Żelazną zasadą  działania  jest pobieranie prowizji od sukcesu, tzn. ustalonego umownie procentu od wartości spłat od dłużnika.

7. Na czym polega stała współpraca w zakresie windykacji?

W ramach stałej współpracy Kancelaria zajmuje się zarządzaniem przeterminowanymi wierzytelnościami KLIENTA. Zarządzanie to polega na negocjacjach bezpośrednich (w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej/w miejscu zamieszkania) z dłużnikiem dotyczących wyjaśnienia powodu braku spłaty należności, ustalaniu składników majątkowych dłużnika, podpisywaniu harmonogramów spłat zadłużenia i kontroli realizacji wypełniania tych harmonogramów, przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania sądowego (wypisy z KRS, wypisy z ewidencji działalności gospodarczej, wezwań do zapłaty, projektów pozwów i wniosków dowodowych) i postępowania egzekucyjnego (projekty wniosków egzekucyjnych, projekty skarg na czynności Komornika, zapytań w sprawie stanu egzekucji). W ramach stałej współpracy Kancelaria sprawdza wiarygodność potencjalnych kontrahentów KLIENTA.

8. Na czym polega szkolenie w zakresie windykacji i zabezpieczania umów.

Szkolenie, które Państwu proponujemy są oparte nie tylko na naszej merytorycznej wiedzy z zakresu prawa. W dużej mierze opierają się na praktycznych umiejętnościach przeprowadzenia skutecznego procesu windykacji, tak aby zdobyć a potem umiejętnie wykorzystać wszelkie dostępne informacje, które mogą być przydatne w skutecznej windykacji. Szkolenie obejmuje cały proces windykacji od sposobów sprawdzania wiarygodności kontrahenta, poprzez właściwe przygotowanie dokumentów niezbędnych w postępowaniu sądowym, przedstawienie obowiązującej praktyki sądowej w zakresie dokumentowania czynności prawnych związanych z profesjonalnym obrotem, instrumentów prawa karnego pomocnych w procesie odzyskiwania należności. Szkolenie obejmuje również zasady postępowania w przypadku windykacji bezpośredniej tzw. „twarzą w twarz z dłużnikiem”.

9. Jakie są formy kontaktu z BIUREM

  • adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  • tel. +48-600-934-300